ขออภัย, เป็นชื่อโดเมนที่ไม่ถูกต้อง. ชำระค่าสินค้า 0 โดเมนในรถเข็น

ใช่ สามารถใช้ได้! ชำระค่าสินค้า 0 โดเมนในรถเข็น

ขออภัย, ไม่สามารถใช้ได้. ชำระค่าสินค้า 0 โดเมนในรถเข็น

ชำระค่าสินค้า 0 โดเมนในรถเข็น

ที่เลือกไว้

โดเมนราคาต้นทุน ไม่พบราคาที่ถูกกว่าในที่อื่น ๆ!

ชำระค่าสินค้า 0 โดเมนในรถเข็น

ตารางราคาโดเมน

ตารางราคาโดเมนนี้มีการอัพเดททุกวัน ตารางราคานี้เป็นราคาประจำปีปัจจุบันสำหรับการจดทะเบียนโดเมน การต่ออายุ การถ่ายโอนโดเมนขั้นสูงสุดทั้งหมดที่ Freenom ดำเนินการหรือบริหารจัดการ การกำหนดราคาจะถูกแปลงเป็นหนึ่งสกุลเงินตามที่ระบุไว้ข้างต้น การกำหนดราคาของโดเมนที่มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดพิจารณาจากราคาต้นทุน ซึ่งเป็นไปตามสูตรดังต่อไปนี้:

ราคาต้นทุน + ค่าธรรมเนียมเกตเวย์ + ค่าธรรมเนียม ICANN (ถ้ามี)

ตารางราคาโดเมนนี้มีให้ใช้ได้เฉพาะภาษาอังกฤษและใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น การกำหนดราคาที่แท้จริงอาจแตกต่างออกไปและสามารถเรียกดูได้ต่อหนึ่งชื่อโดเมนที่ My Freenom หรือจาก Freenom API โดเมนพิเศษและโดเมนพรีเมี่ยมไม่รวมอยู่ในตารางราคานี้ การกำหนดราคาของโดเมนพิเศษและโดเมนพรีเมี่ยมสามารถเรียกดูได้ต่อหนึ่งชื่อโดเมนที่ My Freenom หรือจาก Freenom API

โดเมนขั้นสูงสุด การจดทะเบียน การต่ออายุ ถ่ายโอน
บริการอื่น ๆ ต่อปี
การส่งต่อ URL ฟรี
การส่งต่ออีเมล์ ฟรี
บริการ Freenom DNS ฟรี
ID Shield ฟรี