Rút gọn URL ngắn nhất có thể

Miền Ngẫu nhiên là dịch vụ miễn phí của Freenom cho phép bạn tạo và sử dụng tên miền ngẫu nhiên gồm 5 ký tự. Những Miền Ngẫu nhiên này rất thích hợp với kỹ thuật chuyển tiếp URL. Trong thực tế, chúng giúp cho URL ngắn nhất có thể.

Hãy quên TinyURL hoặc Bit.ly đi Bắt đầu sử dụng Miền Ngẫu nhiên và tích hợp API Miền Ngẫu nhiên vào ứng dụng của bạn.

URL ngắn nhất

URL chuyển tiếp ngắn nhất có thể.

Có sẵn Toàn cầu

Tất cả mọi miền ngẫu nhiên đều có sẵn trên mạng internet toàn thế giới.

Thay thế cho TweaK

Miền ngẫu nhiên đã thay thế TweaK - một sản phẩm .TKGiới thiệu

Khi bạn rút ngắn URL, Freenom sẽ lưu trữ phiên bản dài của URL đó vào cơ sở dữ liệu của mình và gán URL cho một tên miền mới kết thúc bằng một trong các đuôi mở rộng tên miền miễn phí. Ví dụ, nếu bạn rút ngắn URL http://www.google.com thì liên kết mà bạn nhận được sẽ là http://bcdef.tk, do đó tên miền độc đáo mà URL của bạn đã được gán sẽ là bcdef.tk.

Tên miền sẽ ngay lập tức được thêm vào vùng gốc của một trong các Miền Cao Cấp của chúng tôi. Điều đó có nghĩa rằng ngay sau khi đăng ký bạn có thể sử dụng www.bcdef.tk.

Khi có người ghé thăm tên miền ngắn mới của bạn, Freenom sẽ nhận miền và chuyển hướng người dùng đến URL dài gốc được lưu trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Nếu bạn đăng ký tài khoản Miền Ngẫu nhiên Freenom, bạn có thể theo dõi tất cả các truy cập đến miền của bạn.

Freenom API

API của Freenom cho phép bạn thiết kế các chương trình máy tính và ứng dụng trực tuyến tương tác trực tiếp với hệ thống đăng ký Freenom sử dụng cho các dịch vụ đăng ký tên miền miễn phí.

Về cơ bản, việc này có nghĩa rằng Freenom cho phép các nhà phát triển đăng ký tên URL ngắn và tên miền miễn phí với một trong những đuôi mở rộng tên miền miễn phí của họ, trên nền các ứng dụng của họ.

Rút ngắn

Để rút ngắn bất kỳ địa chỉ dài nào, đơn giản hãy ĐĂNG hoặc ĐƯA địa chỉ lên API của chúng tôi và phân tích phần trả lời.

curl -X POST https://api.freenom.com/v2/domain/register.xml -d "forward_url=<long_url>&email=<email>&password=<pass>"

Yêu cầu

Một địa chỉ dài nhất định phải là URL đã mã hóa của URL. Nếu URL http://www.google.com cần phải được rút ngắn, URL đó phải được truyền như

http://www.google.com

Phần 'http://' trong URL dài được truyền có thể được bỏ qua.

Phản hồi

Đầu đề của phần hồi đáp sẽ là JSON và chứa các trường kết quả sau:

{"domain":
[{"status":"REGISTERED",
"domainname":"BCDEF.TK",
"domaintype":"FREE"}],
"status":"OK",
"result":"DOMAIN REGISTERED"

}

Khi có lỗi, trường báo lỗi sẽ được tạo với một trong các kết quả sau.

"Method not supported for function"
"Long URL not submitted"
"Long URL is invalid"
"Quota reached"
"Shortname already taken"
"An other error happened"

Ví dụ về kết quả lỗi JSON:

{"status":"error","error":"Method not supported for function"}

Bạn có thể sử dụng bất kỳ mật khẩu và địa chỉ email nào đã đăng ký với Freenom để sử dụng chức năng Miền Ngẫu nhiên của API Freenom. Bạn cũng có thể ẩn danh để sử dụng chức năng Miền Ngẫu nhiên Freedom. Bạn có thể đăng ký tối đa 25 địa chỉ rút gọn cho mỗi địa chỉ IP trong mỗi 24 giờ ẩn danh. Khi chạm đến mức tối đa này, lỗi "Đã đạt định mức" sẽ được trả về. Có thể tăng mức đối đa này một cách đơn giản để sử dụng bất kỳ tài khoản Freenom nào khi đăng ký miền mới.

Xin lưu ý rằng tất cả các tài khoản Freenom đều phải tuân thủ Điều khoản và Điều kiện của Freenom.Đang chuyển từ TweaK sang API Freenom?


Miền Ngẫu nhiên thay thế cho TweaK - một sản phẩm .TK. Đơn giản bằng cách thêm biến "result=TweaK" vào trong yêu cầu trên API, API sẽ trả về kết quả tương tự như khi bạn sử dụng TweaK. Do chúng tôi muốn bạn sử dụng những khả năng mới của API Freenom, chúng tôi khuyến nghị bạn nâng cấp lên các yêu cầu API Freenom như mô tả ở trên.

Xin lưu ý rằng tất cả các tài khoản Freenom đều phải tuân thủ Điều khoản và Điều kiện của Freenom.