ติดต่อเรา

Freenom ยินดีรับฟังความคิดเห็น คำถาม และข้อเสนอแนะของคุณ กรุณาดูข้อมูลการติดต่อเราด้านล่าง นอกจากนี้เรายังพร้อมที่จะตอบคำถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในบัญชีการเงินหรือบัญชีบัตรเครดิตของคุณ เราจะตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมงในระหว่างวันทำการ

วิธีการติดต่อ Freenom

Freenom
Amsterdam - Netherlands
Tel. +31 20 531 57 26
Tel. +31 20 531 57 21
Email: info@freenom.com