Xin lỗi, là một tên miền không hợp lệ. Thanh toán 0 miền trong giỏ hàng

Vâng. có sẵn! Thanh toán 0 miền trong giỏ hàng

Xin lỗi, Không còn miền. Thanh toán 0 miền trong giỏ hàng

Thanh toán 0 miền trong giỏ hàng

Đã chọn

Miền Giá vốn không thể tìm thấy mức giá rẻ hơn ở bất cứ nơi đâu!

Thanh toán 0 miền trong giỏ hàng

Bảng giá miền

Bảng Giá Miền được cập nhật hàng ngày. Bảng này chứa giá theo năm hiện tại đối với đăng ký miền, gia hạn miền và chuyển nhượng miền cho tất cả các Miền Cao cấp mà Freenom đang điều hành hoặc quản lý. Giá được chuyển đổi về một loại tiền tệ như được liệt kê ở trên. Giá của mọi miền trả tiền đều dựa trên giá vốn theo công thức sau:

Giá vốn + phí cổng nối + phí ICANN (nếu có)

Bảng Giá Miền này chỉ được cung cấp bằng tiếng Anh và chỉ được sử dụng làm tham khảo. Giá cả thực tế có thể thay đổi và có thể truy vấn giá theo tên miền tại My Freenom hoặc với API Freenom. Miền Đặc biệt và Miền Premium không có trong danh sách này Có thể tìm kiếm giá miền Đặc biệt và Premium bằng tên miền tại My Freenom hoặc với API Freenom.

Miền Cao cấp Đăng ký Gia hạn Chuyển nhượng
Các dịch vụ khác Mỗi năm
Chuyển tiếp URL Miễn phí
Chuyển tiếp Email Miễn phí
Dịch vụ Freenom DNS Miễn phí
ID Shield Miễn phí