Báo cáo lạm dụng (TK/ML/CF/GA/GQ)

Freenom cung một dịch vụ vô cùng cởi mở, có sẵn cho tất cả mọi người trên toàn thế giới. Chính vì điều này mà chúng tôi cũng bị những kẻ lừa đảo lợi dụng - và chúng tôi nhận thức được rất rõ điều này. Freenom có bộ phận chống lạm dụng và vi phạm bản quyền. Bộ phận này xử lý hiệu quả tất cả các vấn đề về thư rác, giả mạo, lạm dụng và vi phạm bản quyền chỉ trong vòng một ngày, 7 ngày/tuần.

Theo chính sách của Freenom, các miền đăng ký miễn phí có thể được hủy bỏ ngay lập tức, từ đó làm giảm nguy cơ tổn hại có thể xảy ra. Freenom làm việc chặt chẽ với nhiều cơ quan hành pháp của chính phủ, tổ chức quản lý thương hiệu và cơ quan chống thư rác trên toàn thế giới, từ đó cho phép Freenom có phương thức hiệu quả trong đấu tranh chống gian lận.

Nếu bạn có khiếu nại về miền, xin vui lòng gửi email đến abuse[at]freenom.com về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến thư rác hoặc giả mạo. Nếu bạn cảm thấy bản quyền của mình bị vi phạm, hãy gửi email khiếu nại đến copyright[at]freenom.com.

Report abuse paid domains (non-TK/ML/CF/GA/GQ)

If your abuse complaint regards a paid domain name not bearing the TK, ML, CF, GA or GQ domain extension you may file your complaint by sending an email to abuse-gtld[at]freenom.com. Upon receipt of your email you will be assigned a ticket number.

In your email please substantiate your allegations with concrete evidence and/or any other relevant information to verify the abuse incident and help Freenom to take appropriate action. Keep in mind that depending on the type of the issue you’d like to report, the evidence may vary.

If you have a ticket opened with the Freenom Abuse Department and would like to provide more details or have further questions, please continue this conversation via the ticket. This reduces cross-referencing and confusion, contributing to an efficient and timely communication.

Our general ticket processing time is 72 hours, but it may vary for each specific case.

IMPORTANT: Ticket processing time may not indicate the timeframe in which the issue will be resolved. Depending on the particular case and the type of the issue, it may take a different amount of time for our investigation to be performed.

All complaints are investigated and actions are taken when necessary. However, we do not always respond with the outcome of our investigation.

API Chống lạm dụng của Freenom

Đôi khi thực hiện các hành động để xử lý tình trạng lạm dụng ngay lập tức là rất cần thiết, ví dụ khi nhận được cảnh báo tức thì từ một nhà cung cấp dịch vụ hosting về việc miền được sử dụng trong một vụ tấn công thư rác lớn hoặc miền được sử dụng để giả mạo.

Vì lý do này, Freenom đã phát triển các API Chống lạm dụng. Giao diện này cho phép các Đối tác Tin cậy báo cáo việc lạm dụng hoặc sử dụng sai miền Freenom bằng phương tiện điện tử. Những miền được báo cáo sẽ bị ngoại tuyến ngay lập tức.

Để sử dụng API, hầu hết mọi đối tác đều phải ký Thỏa thuận Chống lạm dụng với Freenom. Sau khi nhận và thông qua Thỏa thuận này, ban quản lý của Freenom sẽ tạo Tài khoản Chống lạm dụng, trong đó bao gồm mật khẩu và địa chỉ email, cho mỗi Đối tác Tin cậy. Nếu muốn trở thành đối tác tin cậy, hãy gửi email tới partners[at]freenom.com để biết thêm thông tin.